Leswaku kuherisiwa kuhambana xikarhi ka swipfundzi ni swisiwana exikarhi ka vanhu ni matiku, kufanele ku aveliwa vutivi hindlela leyi fanelaka.